15/3/11

REVISTA CORGA Nº 1


ÍNDICE

E NACE O C.E.C...

Mario OUTEIRO IGLESIAS. Estudo das sepulturas antropoides altomedievais.

Mº Beatriz PÁRAMO IGLESIAS, Roberto RODRÍGUEZ PÁRAMO. Jota tres estrellas.

Javier GÓMEZ VILA. A vía romana no concello do Corgo.

Xosé Enrique CASANOVA SÁNCHEZ. Fórmulas de propiedade comunal dos montes do Corgo.

Laura FOUZ BACARIZA. As cifras do concello do Corgo. Análise xeográfica.

Rebeca FERNÁNDEZ ALONSO. Ánxel Fole e o concello do Corgo.

Alejandra PITA PARDO. A microtoponimia do concello do Corgo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DA A.C. ARUMES DO CORGO

NORMAS DE PUBLICACIÓN