10/4/09

CARNÉ DE IDENTIDADE

Nome: Centro de Estudos do Corgo (C.E.C.)
Data de constitución: sábado, 28 de marzo de 2009
Correo-e: ocorgo@gmail.com
Páxina web: http://ocorgo.blogspot.com/
Teléfono: 699 170 169
Enderezo: Antigas Escolas do Corgo s/n; C.P. 27.163 O Corgo (Lugo)
Estatutos
Regulamento de Réxime Interno (modificado o 27 de xaneiro de 2010)

LIMIARO pasado 28 de marzo de 2009 un grupo de persoas inquedas deciden crer unha asociación cos seguintes fins:

a) Promover diferentes estudos (patrimonio natural, material e inmaterial, arte, lingua e literatura, xeografía e historia, economía, sociedade e educación…) sobre o concello do Corgo.
b) A divulgación dos estudos realizados entre os habitantes do concello.
c) A formación dos/as socios/as e dos/as corgueses/as sobre as áreas de estudo a nivel supralocal.
d) A defensa en xeral da cultura e da lingua de Galiza.

Chamaríase Centro de Estudos do Corgo (C.E.C.) e o seu nacemento traería consigo as seguintes actividades:

a) Recompilación de toda a información posíbel sobre o concello do Corgo nun arquivo/biblioteca (en papel e en formato dixital).
b) Publicación dunha revista anual (por escrito) con artigos sobre O Corgo.
c) Publicación dun sitio web con estudos sobre O Corgo.
d) Realización de cursos, xornadas, conferencias sobre as áreas de estudo para os socios e abertas ao público en xeral.
e) Promoción de bolsas de investigación.

Unha asociación sen ánimo de lucro na que os socios non aportan unha cantidade económica en forma de cota senón coñecemento sobre O Corgo arredor dos seguintes eixes de estudo:

1. Patrimonio natural
· Flora
· Fauna
· Ecosistemas
· Medioambiente
2. Patrimonio material
· Pontes
· Sartegos
· Cruceiros e petos de ánimas
· Pombais
· Muíños e caneiros
· Casas senlleiras e pazos
· Igrexas e capelas
· Castros e mámoas
· Camiños e vías
· Fontes e lavadoiros
· Conxuntos etnográficos
3. Patrimonio inmaterial
· Lendas
· Contos
· Festas
4. Arte
· Artistas e arte (ceramistas, escultores...).
· Oficios tradicionais (ferreiros, oleiros, teceláns, cesteiros...)
5. Lingua e literatura
· O galego do Corgo
· Escritores
· O Corgo na literatura
· Toponimia e microtoponimia
6. Xeografía e historia
· Montes, vales, ríos...
· Xeoloxía
· Historia
· Clima
7. Economía
· Agricultura
· Gandaría (feiras...)
· O monte
· Industria
8. Sociedade e educación
· Paro
· Estrutra familiar
· Poboación
· Educación
· Deporte
· Teleclubs...