16/4/10

PRESENTACIÓN DE TRABALLOS PARA ADQUISICIÓN DA CONDICIÓN DE SOCIO/A NUMERARIO/A

O sábado, 17 de abril de 2010, ás 19:45 h no Centro Sociocultural do Corgo realizarase a presentación dos primeiros traballos de investigación co fin de acadar a condición de socio/a numerario/a. Cunha duración aproximada de 15-20 min, o programa de conferencias é o seguinte:

- Mario OUTEIRO IGLESIAS: Estudo das sepulturas antropoides altomedievais.
- Xosé Enrique CASANOVA SÁNCHEZ: Fórmulas de propiedade comunal dos montes do Corgo.
- Laura FOUZ BACARIZA: As cifras do concello do Corgo. Análise xeográfica.

A presentación de traballos continuará o seguinte sábado, 24 de abril de 2010, ás 19:45 h no Centro Sociocultural do Corgo. Os traballos a presentar son:

- Mº Beatriz PÁRAMO IGLESIAS e Roberto RODRÍGUEZ PÁRAMO: Jota tres estrellas.
- Javier GÓMEZ VILA: A vía romana no concello do Corgo.
- Rebeca FERNÁNDEZ ALONSO: Ánxel Fole e o concello do Corgo.
- Alejandra PITA PARDO: A microtoponimia do concello do Corgo.