10/4/09

CARNÉ DE IDENTIDADE

Nome: Centro de Estudos do Corgo (C.E.C.)
Data de constitución: sábado, 28 de marzo de 2009
Correo-e: ocorgo@gmail.com
Páxina web: http://ocorgo.blogspot.com/
Teléfono: 699 170 169
Enderezo: Antigas Escolas do Corgo s/n; C.P. 27.163 O Corgo (Lugo)
Estatutos
Regulamento de Réxime Interno (modificado o 27 de xaneiro de 2010)